Vaučer za odmor u Srbiji – kako doći do njega?

Vaučer za odmor u Srbiji – kako doći do njega?

Ukoliko želite da godišnji odmor provedete u Srbiji ili bar napravite kratak predah od svakodnevnih obaveza u vidu produženog vikenda imate mogućnost da to učinite veoma povoljno uz besplatni vaučer za smeštaj.

Ono što je važno da znate ukoliko planirate da se prijavite za besplatne vaučere jeste da se vaučerom mogu platiti isključivo usluge smeštaja.  To može u ugostiteljskim objektima izvan vašeg mesta prebivališta u trajanju od najmanje pet noći. Vrednost vaučera je 5000 dinara, a ukoliko je iznos računa za smeštaj veći, korisnik je dužan da ostatak sume isplati iz sopstvenih sredstava.

Prijava za vaučere podnosi se lično uz potrebnu dokumentaciju. Jedino je za korisnike prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica i ratne vojne invalidi, kao i civilne invalide rata podnošenje prijave i stavljanje na uvid potrebne dokumentacije može izvršiti drugo lice.

Vaučer se može iskoristiti najkasnije do 20. novembra 2021. godine.

Ko može dobiti vaučer?

-korisnici prava na penziju

-nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade)

-korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica

-radno angažovana lica sa primanjima koja ne prelaze neto iznos 70000 dinara mesečno

-ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata

-korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu

-nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bave isključivo poljoprivredom, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava

-studenti prvog, drugog i trećeg stepena

Korisnik vaučera može ostvariti pravo na subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima samo po jednom osnovu.

Kako ga dobiti?

Prvo morate izvršiti rezervaciju smeštaja i popuniti Prijavu za vaučereUz prijavu obavezno je dostaviti na uvid fotokopiju lične karte ili pasoša, kao i potvrdu ugostitelja da je izvršena rezervacija smeštaja na njegovo ime. Ona može biti poslata korisniku i elektronskim putem, kao email ili skeniran dokument, koji je potpisan od strane ugostitelja. Potvrda treba da sadrži period rezervacije i ime i prezime lica na koga glasi.

Na uvid se stavljaju sledeća dokumenta:

Za penzionere: fotokopija rešenja o ostvarenom pravu na penziju. Ili original penzionog čeka odnosno drugi originalni dokument (overeni izvod, potvrda) koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a koji potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju.

Radno angažovana lica: original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava. Nju izdaje poslodavac ili isplatni listić za zaradu isplaćenu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava.

Studenti: original potvrdu visokoškolske ustanove o statusu studenta prvog, drugog ili trećeg stepena, za tekuću školsku godinu. Uz to i fotokopiju prve, odnosno druge strane indeksa, sa slikom i ličnim podacima.

Popunjena prijava, sa potrebnom dokumentacijom podnosi se na šalterima JP Pošta Srbije, najkasnije do 15. oktobra 2020. godine.

Prijavljenim licima, koja su stekla pravo na vaučer, Ministarstvo, preko, JP“Pošta Srbije, dostavlja vaučere, lično na adresu, putem preporučene pošiljke.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je propisalo da ugostitelj može pružati usluge smeštaja od narednog dana od dana objavljivanja njegovog imena na listi ugostitelja. Koji su ugostiteljski objekti u kojima je moguće iskoristiti vaučere pročitajte ovde.

Po završetku korišćenja usluge smeštaja, korisnik vaučera, odnosno njegov zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj), potpisuje vaučer. Ugostitelj popunjava vaučer sa potrebnim podacima i potpisuje ga. Po završetku korišćenja usluga smeštaja ugostitelj je u obavezi da korisniku izda fiskalni isečak za pružene usluge.